Norwid
Norwid Chrześcijanin

MENU

Kalendarz ROK NORWIDA

"Zaczepka" Norwidem

WSZYSTKO JUŻ BYŁO

A Pani cóż ja powiem?... oto, że w tym życiu
Nic straconego nie ma na jawie, ni w skryciu,
I w szystko jest zmieniane tylko - na toż samo,
Wyższe lub niższe, bliższe lub oddalone;
A co zginęło - myślisz - zakryte jest bramą
Lub cieniem jej, i z czasem będzie wyświecone!
I żadna łza, i żadna myśl, i chwila, i rok
Nie przeszły, nie przepadły, ale idą wiecznie,
Ulotną myśl z czasami zamieniając w wyrok,
A wyrok w treść istniejącą bardzo niestatecznie.
I nie ma grobów... oprócz w sercu lub w sumieniu,
I nie ma krzyżów... oprócz na zimnym kamieniu,
Albowiem krzyż jest życie już wiek dziewiętnasty:
Nowina! - którą przecie z najweselszym żalem
Maryje i Salome, trzy święte niewiasty,
Przyniosły były jeszcze - tam, do Jeruzalem!...

(wiersz Do Stanisławy Hornowskiej)

 

Styczeń

01.01.2021

Świętej Bożej
Rodzicielki Maryi

On, który jeden jest - taki szeroki,
Taki bezdenny naokoło człeka,
Taki straszliwy i tak wszystkooki,
Że, gdyby lekka przynajmniej powieka
Tę przesłoniła nam światłości przepaść,
Byłoby łacniej stać, podobniej nie paść,
Serdeczniej westchnąć, prosić mniej straszliwie:
Więc - aż rozrzewnił się Miłością wielką,
I pośrednictwa cud między cudami
Stał się-o! Święta Boża Rodzicielko,
Módl się za nami... 

Litania Cypriana Norwida
na Norwid Chrześcijanin

03.01.2021

Na Początku było Słowo...

Najmniej-bo znaną rzeczą, lub znaną najbłędniéj,
Bywa Słowo - - Nałóg je codzienny podrzędni
I rozlewa jak wodę - tak że nie ma chwili
Na globie, w której nic by ludzie nie mówili.
- A jako w gospodarskich zaprzętach bez końca
Nieustanniej się wody używa niż słońca,
Tak i słowo brzmi i ciągle jest w ruchu,
Bardziej niż światłość jego promieniąca w duchu.
I gdy wciąż wszyscy mówią, mało kto się spyta,
Jaki jest CEL-SŁOWA... jak?  słowo się czyta
W sobie samym... i  dziejów jego promień cały
Rozejrzeć - mało kto jest ciekawy... zuchwały... 

RZECZ O WOLNOŚCI SŁOWA

20.01.2021

Ameryka

 

24.01.2021

Niedziela Słowa Bożego

Bowiem pierwej niebo i ziemia przeminą niż jedna kreska albo kropka z Słów Pańskich.
Można przeto źle otchłanie ich mierzyć i stosować, ale zaprzeczyć temu niepodobna - i naciągać tam trudno, skąd się wyciągnęło wszystko, co jest prawdą.
Śmieją się z muzułmanów, że Koran do szczętu za prawdę uważają - śmieją się z Żydów, że toż z Talmudem czynią - ale my Chrześcijanie swobodniejsi - czy na to swobodniejsi, aby pomijać?...

25.01.2021

Nawrócenie Szawła

Blask podobien do tego, który apostoły W czas przemienienia swymi schylonymi czoły Witali - gdy mówili: ,Dobrze nam tu, Panie. - Światłość ta, to jest przedświt już na zmartwychwstanie. (...) Skra jest skrą! - lecz ta światłość w potędze ogromnéj - Nie już w odblasku - Szawła butnego obala.

26.01.2021

ś.p. Pan Sławek

... powiedziane jest w Księgach Mądrości,iż „z wielkim szacunkiem Bóg kieruje człowiekiem”. I każdy, ktokolwiek czuł sprawy ręki Pańskiej, choćby sobie nie śmiał powiedzieć tego ani napotkał tego w Piśmie Św., w głębi serca czuje to – nieuszanowanie człowieka jest czysto-ludzki wynalazek.

Tyle i takiej egzystencji naród ma, ile i jak jest w stanie człowieka uszanować.

Potrzebne jest Towarzystwo-Uszanowania-Człowieka, mające na celu wprowadzenie człowieczej pokory we warunki socjalne i historyczne - normalnie, mocno, raźnie, bez-wiolentnie, niezłomnie.

30.01.2021

wulgarna „ulica”

Ludzkość z takowym obliczem,

Lubo to jej oblicze - - nie byłaby niczem.

Jakby do samej siebie twarzą poniżona

Przestawała być sobą... wszelako to Ona!

I to własny jej obraz – i ten ją zagładza:

Tak Ludzkość, bez Boskości, sama siebie zdradza.

(...)

.... Zarówno w Siewierzu,

Jak w Królewcu wybrzmiewał albo w Sandomierzu,

Gminny, sielski, uczony – kmiecy i królewski –

Ten kasztelański Jana język Czarnoleski.

Język, który na Sądzie popiołów zawoła:

„Uwity jestem z nerwów skrwawionych Anioła

I sądzę was od stopy do włosa, bo jestem

Wszystkich was - razem dechem i moralnym chrzestem!"

 

31.01.2021

Mówił z mocą

Od Epoki chrześcijańskiej: Słowo stawa się siłą...

 

Luty

4.02.2021

 

14.02.2021

Walentynki

Moja złota – ty kochasz –jeżeli... jeżeli...

Kochasz i gwiazdę, która mię ze światem dzieli,

Ze światem tym, którego ranić nieraz trzeba

Dla tamtych światów – powiedz –nachylisz mi nieba

Do piersi, i za pokój dadzą ci anieli

Pokój, i żyć będziemy, i będziem się śmieli

Łagodnie na tych cierniach okwitniętych biało,

Jakby, jakby już wszystko po-zmartwychwstawało...

Ale– jeżeli – pomyśl – jeżeli walczący

W przyłbicy zapuszczonej – sam – nie będzie tobie

Powabnym towarzyszem... to mów... ile drżący,

Tyle i mocny... prawdę pisz, jakby na grobie,

Bo wieczna!

 

                              Nie wiem – co powiem – co zrobię,

Nie wiem – ale spoglądam w niebo okiem stałym

I czystym – i wiem... że cię – kocham sercem całym...

 

Nad Jeziorem – fragment fantazji Echa

 

 


Marzec

08.03.2021

Kobieta (zdaniem naszym) jest organizacją naturalnie wyższą od mężczyzny. (...) Zaiste tak musi być naturalnie, albowiem organizm tejże często za DWA ręczy żywoty (w macierzyństwie), musi przeto i doskonalej być uposażonym. I tak też jest.
Z tej to zarazem wyższości kobiety pochodzi osobny jej urok i wpływ społeczny, a który w rzeczywistości nadaje jej kapłaństwo, albowiem kobieta będąc najwyższym węzłem pomiędzy samotnym Ja, a publicznym My stawa się pierwszą z kapłanów naturalnie immolującą egoizm i dającą ugruntowanie zbiorowemu ciału społecznemu.
z Emancypacja Kobiet, rok 1882

 
Więcej na stronie Norwid Chrześcijan... (Emancypacja_Kobiet ())

19.03.2021

 
Lud Cieślawięcej na Norwid Chrześcijanin

21.03.2021

Ponad wszystkie wasze uroki, Ty! Poezjo, i ty, Wymowo, Jeden – wiecznie będzie wysoki: ************************** Odpowiednie dać rzeczy – słowo! * O obowiązkach i zadaniach poetów – „kapłanów nadziei” W „Lekcji 1 O Juliuszu Słowackim”

22.03.2021

„Z karafki napić się można, uścisnąwszy ją za szyję i pochyliwszy ku ustom, ale kto ze źródła pije, musi uklęknąć i pochylić czoło.”

Z Lekcji 6 "O Juliuszu Słowackim" i zakończenie wiersza Źródło:

(Człowiek) – – deptał modrą Źródła żyłę

Jakoby wstęgę, która mu sandał oplotła,

Lub szargała się w prochu, gdzie ją stopa wgniotła.

Śmiech człowieka był wściekły - wymowa odrębna:

Coś – jak tętno za trumną noszonego bębna,

Którym wybrzmiewał sarkazm, chrypiąc z nienawiści:

„Patrzcie!... jak Duch-stworzenia obuwie mi czyści!..."

25.03.2021

Jako więc lilii panieństwo strzeliste

Podziwia potem Syn i błogosławi,

Że takie proste i ładne i czyste –

Tak pierwej Ojciec Swym Aniołem jawi

Błogosławieństwo panience ubogiej,

I proroczymi nawiane skrzydłami

Uiszcza ziarno, aż czasów odłogi

Westchnęły kwiatem... Panno nad Pannami,

Módl się za nami...

fragment z Do Najświętszej Panny Marii LITANIA

i akapit z listu do Joanny Kuczyńskiej (1867)

SŁUSZNIE PANI utrzymuje, że u nas i same Chrześcijaństwo jest na stanowisku entuzjazmu i mazurka. Niestety: Rozum uprzedza prawdziwą wiarę – zawsze – zawsze.

Jest to teologiczny i historyczny pewnik. Któż? wiarę miał wyższą i doskonalszą od Matki Zbawiciela... a przecież CÓŻ? rzekła Aniołowi – czyliż nie zapytała się wedle rozumu ludzkiego, jakże to być może?? I dopiero skoro Anioł Jej na to zapytanie odpowiedział, skłoniła się wielką wiarą swoją. Dlatego to rozum wiarę uprzedza.

 

Kwiecień

1.04.2021

PASCHA

Gdzie miłości tak mało, że się nie jednoczą,

Tam trzeba w nienawiści trzeciego człowieka

Połączyć się – tam w krwi się jednej pierwej broczą,

Tam choć w ciosaniu i wbijaniu ćwieka

W całość się zlać fatalnie kłótne muszą wole.

Stąd jest ofiara ciągła i Pascha na stole...


Więcej na stronie Norwid Chrześcijan...

2.04.2021

I Barabasz był na chwilę podobny do Chrystusa, ale w oczach tych ludzi, którzy szukali zbrodni. („recenzja”, lipiec1856)

...jako Zbawiciel raz się narodził, tak nie raz, ale milion razy krzyżowany jest w każdym zbawicielstwie, w każdej prawdzie bezinteresownej, bo On korzeniem wszelkiej prawdy jest i był, i będzie, i dopuszcza równąż jej obronę.

Kiedy On, źródło wszelkiej żywotnej prawdy, ukrzyżowany był, napisano w trzech językach z urąganiem krwawym:
po łacinie
po grecku
po żydowsku.

Tak samo wszelka bezinteresowna prawda ukrzyżowana jest po łacinie – przez literę rzymską, pogańską suchość; po grecku - przez piękność formy ateńskiej, uważanej jako punkt wyjścia, a nie jako punkt dokonania - przez styl dla stylu – pisanie dla wiersza – konwenanse socjalne, nareszcie miękkość i zatracenie serio.

Po żydowsku przez wiarę bez miłosierdzia i handel dla handlu, pieniądze dla pieniędzy – wreszcie kabałę bez otwartego zastawienia się piersiami odkrytymi.

Tak ukrzyżowany jest każdy moment Zbawicielski w każdym, co bezinteresownie krok postępu uczynił – tak samo opisany i omówiony, i z równymiż drwinami krwawymi.

(z listu do Trębickiej, maj 1854)

 
Więcej na stronie Norwid Chrześcijan...

 

6.04.2021

MANJERYZM

Ku rusztowaniu skoczył akrobata.
Patrz, jak mu w stawach kość się z kością strzyże,
Aż brzękły... Zadrżał... stanął... i nie zlata!
Cierpiał, co któryś z ciągniętych na krzyże,
Lecz dla zdziwienia, nie zbawienia świata!...

Maj

 

 

góra strony
Do góry

| Strona Powitalna | Szukaj | Odnośniki |

Kontakt | Powrót |

Norwid Chrzescijanin
(wersja desktop strony)