SZUKAJ
Norwid
Norwid Chrześcijanin

I wrześnie

NARODZENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY - święto

      A Przeszłość jadem upita grzechowym,

      A Przyszłość pusta, a pomiędzy niemi

      Rozpacz by chyba   przegonem jałowym 

     Jako Lewiatan obwiła kłęb ziemi.

      I co by było? myśl się sama trwoży!...

 

A która dziwnie, od rzeczy początku,

Już w zamyśleniu Jehowy poczęta,

Jak Miłosierdzia zaród w samym wątku,

Jak wielki okres, jak tęcza wygięta

Przez cało-przestrzeń...

 

W istocie swojej, od pierwszego tchnienia,

Z udziałem Łaski najzupełniej zgodna,

Jako latorośl ze złotem promienia

Uprzędzająca się swymi włóknami; . . .

 

Narodziny Najświętszej Maryi Panny to: w Kościele prawosławnym pierwsze święto nowego roku liturgicznego (początek 1 września); w Kościele katolickim święto w okresie zwykłym, niespełna kwartał przed zakończeniem roku liturgicznego. Czyta się tego dnia "Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; ... do; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem." (Mt 1, 1-16) I smucą standardowe i dosyć powszechne, wypowiadane przecież "w dobrej wierze", komentarze "jak to Pan Bóg wkracza i burzy plany życiowe Józefa". Smucą, bo gubi się gdzieś "przestrzeganie zasad", dobroć i delikatność Boga. Pan Bóg wszystko daje, niczego nie zabiera; Pan Bóg zaprasza i zachęca ("Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki") do twórczej współpracy w wolności wyboru.

"NIE CZŁOWIEK żąda wolności od Boga, lecz Bóg jej żąda od człowieka".- powie Mikołaj Bierdiajew, a "Wolność to nie zewnętrzne, lecz wewnętrzne określenie człowieka"

8 września , świętujemy Narodziny Najświętszej Maryi Panny, ale to przecież przychodzi na świat "już w zamyśleniu Jehowy poczęta... wszego przyczyna odnowu". (Norwid-Litania) "Dziewica <większa niż niebiosa>, jest upostaciowaniem wszechświata, który ogarnia Nieogarnionego. Ze swej strony, święty Józef reprezentuje ojcostwo mężczyzn i zachowuje całkowite milczenie wobec tajemnicy - pojawia się na kartach Ewangelii nie wypowiadając ani jednego słowa. Słowo, które stało się Ciałem, jest dzieckiem macierzyńskiego <fiat> i milczenia mężczyzny" - napisał Paul Evdokimov w La femme et le salut du monde (tłumaczenie Elżbieta Wolicka, polskie wydanie "W drodze" 1989 - Kobieta i zbawienie świata)

 

Z najczystszej kości przez rody królewskie

wybudowana w strop, jak Babel-nowa,

żeby sojusze powrócić niebieskie

i zespołecznić padół z otchłaniami;

O wieżo biała - Wieżo Dawidowa,

Módl się za nami...

8 września święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny - warto "chować w sercu i rozważać".

"Chrześcijaństwo jest propozycją" - powiedział w jednym z kazań abp. Henryk Hoser.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

niedziela 12 września 1683 VICTORIA WIEDEŃSKA

 

"Królu ratuj Wiedeń! ratuj chrześcijaństwo!" - taki to był czas...

 

"Czas, w którym przy przesileniach się historii prawda i fałsz stają na równi i trza je Piotrowym kordem dotknąć w ucho, tak aby usłyszały, o co idzie - i zaniechać aż potąd - Panu zostawując owoce zwycięstwa bez dyplomatycznego podrabiania a priori historii świata" (z listu do Lenartowicza, styczeń 1856)

 

VENIMUS, VIDIMUS ET DEUS VICIT - donosił Jan III Sobieski papieżowi Innocentemu XI (7 października 1956 ogłoszony błogosławionym). W dziękczynieniu za zwycięstwo Obrońcy Wiary, lub jak mówili Turcy Lwa Lechistanu, pod Wiedniem, Papież ustanowił 12 września dniem Najświętszego Imienia Maryi

 

".. tak to wojowali ci, którzy wiedzieli, dopokąd dobywać korda przy czytaniu Ewangelium ... - tak wojował i (mógłbym powiedzieć z fanfaronadą) nieobcy mi król Jan III"

 

Serce Jana III Sobieskiego (fundatora) spoczywa w kaplicy, po prawej stronie ołtarza, kościoła Kapucynów na ul. Miodowej w Warszawie.

26 czerwca 1830 roku Norwid, po kądzieli krewny króla Jana, z prababką Hilarią Sobieską bierze udział w wielkiej uroczystości przeniesienia serca Jana III Sobieskiego z klasztoru do nowo urządzonej kaplicy. Słyszy wtedy słowa księdza Viatora Piotrowskiego: Wielkim było serce Jana III, tak na łonie familii cierpiące, jak i w razach, którymi w niego uderzała przesycona wolność owoczesnych Polaków. (...) Ale nadszedł ów czas sprzymierzenia, gdzie imię Jana III sławę narodu polskiego miało roznieść aż do kończyn ziemi. ... słysząc to wielkie serce żałośne posłanników głosy: "Królu ratuj Wiedeń! ratuj chrześcijaństwo!" - nie mogło nie być rozczulone, a razem i pewne zwycięstwa, które za małą usługę poczytując, uświetniło naród polski tytułem przedmurza chrześcijaństwa. ...

Takiego to bohatera chrześcijaństwa serce, powierzone od Senatu i Dostojnej rodziny Zgromadzeniu mojemu, półtora właśnie wieku świątobliwie strzeżone i wśród tylu zamieci krajowych wiernie tobie, Narodzie polski, dochowane zostało!

 

Rocznica urodzin Norwida

MSZA ŚWIĘTA
24 września -rocznica urodzin Norwida
22 września 2005 o godzinie 18.00
w Bazylice Mniejszej św. Floriana i św. Michała Archanioła
odbyła się MSZA ŚWIĘTA DZIĘKCZYNNA, a po niej rozważania:
"POLSKĘ SZCZEGÓLNIE UMIŁOWAŁEM"
rozważał Norwid i Pokolenie Jana Pawła II

treść rozważań


 

góra strony
Do góry

| Strona Powitalna | Szukaj | Odnośniki |

Kontakt | Powrót |

Norwid Chrzescijanin
(wersja desktop strony)