SZUKAJ
Norwid
Norwid Chrześcijanin

Na wakacje* Od-począł znaczy: począł na nowo, począł w drugiej potędze ...

 

Wracający bardzo często do Promethidiona Jan Paweł II, z tego właśnie fragmentu zaczerpnął cytat do V akapitu homilii wygłoszonej 8 czerwca 1979 podczas Mszy Św. w Nowym Targu:

"Teraz jeszcze pragnę zwrócić się do młodzieży, która szczególnie umiłowała te strony i tutaj szuka nie tylko fizycznego wytchnienia, ale także duchowego odpoczynku.<Odpocząć> - napisał kiedyś Norwid - to znaczy <począć na nowo>. Otóż duchowy odpoczynek człowieka -jak słusznie wyczuwają to tak liczne środowiska młodych- musi prowadzić do odnalezienia i wypracowania w sobie owego 'nowego stworzenia', o którym mówi św. Paweł. Droga do tego wiedzie poprzez słowo Boże odczytywane i celebrowane z wiarą i miłością, poprzez uczestnictwo w sakramentach, a nade wszystko w Eucharystii. Droga do tego wiedzie poprzez zrozumienie i realizację wspólnoty, czyli komunii z ludźmi, która rodzi się z Komunii z Chrystusem, z Eucharystii. Droga do tego wiedzie także poprzez zrozumienie i realizację ewangelicznej służby, czyli 'diakonii'. Obyście, moi drodzy, nie ustawali w tym szlachetnym wysiłku, który pozwala wam stawać się świadkami Chrystusa. Świadek w języku biblijnym znaczy martyr."

UDANYCH WAKACJI !!!

 

 

góra strony
Do góry

| Strona Powitalna | Szukaj | Odnośniki |

Kontakt | Powrót |

Norwid Chrzescijanin
(wersja desktop strony)