Norwid Chrześcijanin

Jezu Ufamy Tobie

 Ostatnia z bajek 


WERSJA MOBILE STRONY


 

 

 

JP II - ROCZNICA

 

ROK PRZECHODZI JAK CHWILA

I TYLKO CHWILE NIE PRZECHODZ,

 

ale STAJ NA DRODZE.

 

02 KWIETNIA 2005; 37 minut po GODZINIE 21 - (sobota, wigilia ustanowionego przez Jana Pawa II wita Miosierdzia Boego)


BYLIMY Z TOB W TE DNI OSTATNIE, "GDY YCIA KONIEC SZEPCE DO POCZTKU"

(z Fortepian Szopena)

TO JU ROK (9 maja 2005 reskrypt prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o zezwoleniu Benedykta XVI na rozpoczcie "od zaraz" procesu beatyfikacyjnego JP II; 28 czerwca 2005 oficjalne rozpoczcie procesu beatyfikacyjnego w diecezji rzymskiej)

... TO JU DWA LATA ... TRZY... CZTERY... (19 grudnia 2009 Benedykt XVI podpisa dekret o heroicznoci cnt Czcigodnego Sugi Boego Karola Wojtyy Jana Pawa II)


PI LAT...
(godzina 11. 14 stycznia 2011 Benedykt XVI promulgowa, koczcy proces beatyfikacyjny, dekret o uznaniu cudu przypisywanego wstawiennictwu Jana Pawa II)

SZE LAT...

NIEDZIELA BOEGO MIOSIERDZIA - 1 MAJA 2011 - (w. Jzefa Robotnika) w Watykanie pod przewodnictwem papiea Benedykta XVI uroczysto beatyfikacji Sugi Boego JANA PAWA II - (Karola Jzefa Wojtyy - Huberta od bierzmowania -)

  wspomnienie liturgiczne bogosawionego Jana Pawa II - 22 padziernika

 

Aniele ! ty, ktry nad picym czowiekiem,

Jak baszta obrocza z marmuru biaego,

Janiejesz - lub kwiatem liliji, jak mlekiem,

Sny sodkie, sny lube przywabiasz do niego -

Aniele ! ty sprawuj nad nami z wysoka -

Ty mary bolesne poraaj skinieniem,

Bo biedni my, niknc dzie po dniu sprzed oka,

My, ludzie - zaledwo jestemy w s p o m n i e n i e m.

 

Synu - zmys mody i ochroniony,

Uyty dobrze zaraz z powicia,

Droszy jest nili wszystkie miliony -

A jednak kt by zna to za ycia,

Gdyby mu inny w czym umorzony

Takowej wiedzy skpi odkrycia?

A przeto zmarli, a przeto zeszli

Nie s to jacy, co ich nie byo,

Nie ma, ni moe kiedy by - jeli

I wasn przez nich rozrzdzasz si.

Rzecz ta wszelako zbyt jest zawia;

Co nie dopowiem, powie mogia -

 

 

"KRES JEST TAK NIEWIDZIALNY, JAK POCZTEK. (...)

'Z prochu powstae i w proch si obrcisz'.

To co byo ksztatne w bezksztatne.

To co byo ywe - oto teraz martwe.

To co byo pikne - oto teraz brzydota spustoszenia.

A przecie nie cay umieram,

to co we mnie niezniszczalne trwa!"

 

 

Skoro usyszysz, jak czerw ga wierci,

Piosenk zanu lub zadzwo w tymbay;

Nie myl, e formy gdzie podojrzeway;

Nie myl - o mierci...

 

Przed-chrzecijaski to i bogi sposb

Tworzenia sobie lekkich rekreacji,

Lecz cikiej wiary, e mier: tyka osb,

Nie sytuacji- -

 

A jednak ona, gdziekolwiek dotkna,

To - nie istot, co na tle - rozdarszy,

Prcz chwili, w ktrej wzia - nic nie wzia:

-          Czek - od niej starszy !

 

 

"Przechodzenie poprzez mier ku yciu

jest tajemnic.

Tajemnica - to zapis gboki

dotychczas nie odczytany do koca,

poczuwany, niesprzeczny z istnieniem

(czy nie bardziej sprzeczna jest mier?). (...)

 

Nurtw mijania nie zatrzymasz. Jest ich wiele."

 

Dzie mi odpycha, a noc mi woa.

Czuj - e dugo tu nie zabawi;

Zostawi tobie wiec - gl - zioa -

wiec, gl, zioa tobie zostawi.

Ostatnie sowo, gdy przyjdzie chwila,

Tchn ci na czoo twe, jak motyla;

Czek bierze z cigu rzeczy zadatek,

Acz si brania przynosi z sob,

Pocztek nie nasz, ani ostatek:

Ostatnie sowo z ostatni dob.

 

"Ostatnie sowo wiary, ktra wychodzi naprzeciw

koniecznoci mijania -

sowo, ktre odpowiada na zapis niesprzeczny z istnieniem

( sprzeczna jest wanie mier ) -

 

Pozwl dziaa we mnie tajemnicy, naucz dziaania

w ciele, ktre sabo przenika"

 

 

... ja niemocen stoj,

Lecz jako szata bliska zewleczenia

Podnosz z siebie, co wcale nie moje,

I zawizuj u Twego promienia,

I spadajce czuj na kolana

To ciao, dusza im bliej u Pana ...

A, zewleczone na d, na d gnie si,

A duch gobiem wystrzela do gry,

Anio go potem, mj Str-Anio, niesie,

Przezroczystymi obejmujc piry -

Anio mj dobry, co zawsze jest ze mn, (...)

Duch, co kademu dany wspywotnie

Przez dobro MARII, jak aska codzienna.

 

 

"DZIEWICY MARYI POWIERZAM WSZYSTKO RADONIE.

Jestem zadowolony, wy te bdcie. Mdlmy si razem z radoci."

 

 

Sieni tej drzwi otworem poza sob

Zostaw - - wzlemy ju dalej! ...

Tam, gdzie jest Nikt i jest Osob:

-          Podzielni wszyscy, a cali!...

 

*

Tam - milion rzs, cho jedn z pokryte;

Kro serc, kajcych: "Gdzie Ty?"

-          Tam - stopy dwie, gwodziami przebite,

Uciekajce z planety ...

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Tam - milion moich sw; tam lec i te.

 

 

"POZWLCIE MI ODEJ."

 

" Obsuwajc si w mier, odsaniam oczekiwanie

i oczy utkwione w jedno miejsce

i w jedno zmartwychwstanie,

jednake wieko ciaa zamykam i pewnik jego rozpadu

powierzam ziemi."

 

Z popiow caa i z kruszyn ory,

Ziemia krakowska nieche ci nie ciy,

Wielki Papieu! -

Ktrego w ziemi cie - wiato w niebiosy

Przesza - -

(Testament 5 III 1982) "PS. W zwizku z ostatnim zdaniem testamentu z 6 III 1979 'niech zdecyduje Kolegium Kardynalskie i Rodacy' - wyjaniam, e mam na myli Metropolit Krakowskiego lub Rad Gwn Episkopatu Polski - Kolegium Kardynalskie za prosz, aby ewentualnym probom w miar monoci uczynili zado."

 

" I tak jestem wpisany w Ciebie nadziej,

poza Tob istnie nie mog -

jeli wasne me 'ja' stawiam ponad mierci

i wydzieram z gruntu zniszczenia,

to dlatego,

e wpisane jest w Ciebie

jak w Ciao,

ktre swoj wypenia moc nad kadym ludzkim ciaem,

by zbudowa na nowo me 'ja' podjte na gruncie mej mierci

konturem tak bardzo odmiennym a przecie najwierniejszym,

w ktrym ciao mej duszy i dusza ciaa zespala si na nowo,

by swj byt - dotd oparty o ziemi - ostatecznie oprze o Sowo..."

 

Cel drogi bywa z skoczon drog,

Grotem si wcznia zazwyczaj koczy,

Wrbem si kocz brzegi opoczy:

Czek nie wie, mwic o tem i owem,

e sw granice s jeszcze sowem.

 

"... ciao mej duszy i dusza ciaa zespala si na nowo,

by swj byt - dotd oparty o ziemi - ostatecznie oprze o Sowo

i zapomnie wszelkiego blu jak serce uderzone nagym Wichrem,

ktrego nie udwignie aden na ziemi czowiek

- a lasy pkaj w koronach lub nisko u korzeni.

Ten WICHER pchnity Tw doni staje si oto MILCZENIEM."

 

Synu! - uczyem ci sysze cisz,

Synu - kto cisz sysza a do dna,

Temu i trumna bywa wygodna;

Ale jest nocna cisza i dzienna,

Jest dno majca i jest bezdenna -

A o tej drugiej rzecz jest zawia;

Co nie dopowiem, powie mogia.

 

"Nie pozostawiam po sobie wasnoci, ktr naleaoby rozdysponowa. (...) Co do pogrzebu, powtarzam te same dyspozycje, jakie wyda Ojciec wity Pawe VI. Grb w ziemi, bez sarkofagu. (...) Po mierci prosz o Msze wite i modlitwy." (Rzym, 6 III 1979- TESTAMENT)

 

 

Tobie - Umary, te powicam pieni,

Bo cie gdy schyla si nad pargaminem,

To prawd czyta, o podstpach nie ni ...

Tobie powicam ... sowem, czynem,

Modlitw ... bliskim znajdziesz mnie i wiernym

- NA SZLAKU BIAYCH SOC - NA TYM NIEZMIERNYM,

CO SI KASKAD STWORZENIA WYTACZA

Z OGROMNYCH BOGA PIERSI ... CO SI ROZDZIERA

W STRUMIENIE ... POTEM W KRZY SI JASNY ZBIERA,

I WRACA - I JU NIGDY NIE ROZPACZA ! . . .

Tam czekaj ... Drogi mj! ... kady umiera ...

AMEN

 

 

sowa fioletowe autorstwa Jana Pawa II

sowa niebieskie autorstwa Cypriana Norwida

(rozwaania z 02.02.2006 poszerzone)

 

Ostatnie sowo - moi krajanie -

Choby mi gosu ju nie starczyo,

Poka tobie palcem na cianie -

I nie zrozumiesz - lecz powiesz: "Byo" -

I nieme pomnie bdziesz kazanie,

Chodzc jak senny z palcem na czole;

A w myli tobie wyranie stanie

Jakoby duchem - i dasz mu wol,

Sam przyobleczesz pewnoci ciaem,

I rzekniesz gono to, co rzec chciaem!

Te sowa Starca, z Norwidowskiego dramatu Krakus, przywouj Jana Pawa II z niedzieli Wielkanocnej 2005, Jana Pawa II 'kiedy Mu gosu ju nie starczyo'.

"Kochaem myl, pieni, ludzi i zwierzta,

Gwiazdy i kwiaty, cisz pl i lasu,

Lecz czar prawdziwy ycia jest ukryty

Po tamtej stronie gr czasu." (L.Staff, Ucho Igielne-Czar)

I rozpocz Biay Pielgrzym swoj ostatni wypraw w gry, a Krzy sta Mu si bram "I w drzwi ostatnie wszed nagi i wolny jak wit" (z L.Staffa), Lecz mao kto je zamkn z tym krlewskim wczasem i pogod,

Z jakimi kapan zamyka Hosti w otarzu.

ARS MORIENDI - sztuka umierania. W lipcu 1848 roku pisa Norwid do Jeneraa Skrzyneckiego z Rzymu: al mi, e gorzkie rzeczy pisz, ale sodkich zaprawd przepomniaem. Bogu jednemu jest wiadom caa ndza tego pokolenia, pokolenia na hetakomb dla przyszoci. ... - wszystko dla mnie za pno, tak pierwsza modo przesza. Ale moe ostatnie dzieo moje, to jest mier, przynajmniej na czas przyjdzie, w czym niech si stanie wola Boa...

Pragn raz jeszcze cakowicie zda si na wol Pana (J.P.II Testament) On Sam zdecyduje, kiedy i jak mam zakoczy moje ziemskie ycie i pasterzowanie. W yciu i mierci Totus Tuus przez Niepokalan. Przyjmujc ju teraz t mier, ufam, e Chrystus da mi ask owego ostatniego Przejcia, czyli Paschy. Ufam te, e uczyni j poyteczn dla tej najwikszej sprawy, ktrej staram si suy: dla zbawienia ludzi, dla ocalenia rodziny ludzkiej, a w niej wszystkich narodw i ludw (wrd nich serce w szczeglny sposb si zwraca do mojej ziemskiej Ojczyzny),...

Co to jest Ojczyzna? - eby zapyta kto Jana III-ego idcego pod Wiede, odpowiedziaby:

Jest to miejsce, w ktrym najmilej spocz i umrze - kiedy si ma gotowo nieustann ycia i utrudzania si tam, gdzie w kadym czasie danym najdzielniej o Ludzko idzie.

Wszyscy dziadowie i Ojcowie Rzeczypospolitej Polskiej tak pojmowali spraw polsk.

Jedyne zmiany dyspozycji w Testamencie Jana Pawa dotycz miejsca pogrzebu; czu jak Karol Wojtya, jeden z Wielkich Ojcw Narodu zmaga si z perspektyw rozstania 'z miejscem, w ktrym najmilej spocz i umrze'.

Ziemio, ktra nie przestajesz by czstk naszego czasu.

Uczc si nowej nadziei, idziemy poprzez ten czas ku ziemi nowej. I wznosimy ciebie, ziemio dawna, jak owoc mioci pokole, ktra przerosa nienawi. (Mylc Ojczyzna;1974 K.Wojtya)

Mioci! W tobie jednej odpocznienie

I moc, i bytu o; w tobie - sumienie - - (Psalmw-psalm,CKN)

I budzi sumienia, i uczy mioci, i dawa nadziej. Wprowadzi Koci (jak prze-powiedzia Prymas kard.Stefan Wyszyski) w Trzecie Tysiclecie, i ... ODSZED DO DOMU OJCA.

Rzym, 6 III 1979, Jan Pawe pp.II "Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan wasz przybdzie" - te sowa przypominaj mi ostateczne wezwanie, ktre nastpi wwczas, kiedy Pan zechce. Pragn za nim pody i pragn, aby wszystko, co skada si na moje ziemskie ycie, przygotowao mnie do tej chwili.

Ars moriendi - sztuka i wielkie zadanie Czowieka, od poczcia do naturalnej mierci, - przygotowa si do najwikszego, ostatniego dziea, ostatniego Przejcia, czyli Paschy.

"W yciu i mierci do Pana naleymy... Pascy jestemy" (por. Rz 14,8)

ycie jest ostatecznym darem Niemiertelnego Boga dla miertelnego czowieka. Przyjd powtrnie i zabior was do siebie, abycie i wy tam byli, gdzie Ja jestem (J 14,3). Gdzie? W domu Ojca mego jest mieszka wiele (J 14,2).

Niech si przeto nie trwoy serce wasze. Niech nie przeraa was ziemska konieczno mierci. (Olsztyn, 6.6.1991;J.P.II)

"A przecie nie cay umieram,

to co we mnie niezniszczalne trwa!"

Czyny mioci nie przemijaj. Kady gest dobroci, zrozumienia, suby, pozostawia w sercu czowieka niezatarty lad, coraz peniejsze podobiestwo do Tego, ktry ogooci samego siebie, przyjwszy posta sugi.

(Droga Krzyowa Roku Jubileuszowego, Koloseum 2000)

Mio nie jest do wyuczenia, a jednoczenie nic nie jest tak bardzo do wyuczenia, jak mio!

(Przekroczy prg nadziei, Jan Pawe II)

 

 

 

 

góra strony
Do góry

| Strona Powitalna | Szukaj | Odnośniki | Kontakt | Powrót |